Podmínky ochrany osobních údajů

 

Jsme společnost Bebe selection s.r.o. se sídlem Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 14372398 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364702.

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.bebeselection.cz.

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

 

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa doručení.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše výše zmíněné údaje si ponecháme po dobu 2 let od data souhlasu.

 

 Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa doručení, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa bydliště. 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše výše zmíněné údaje si ponecháme po dobu 2 let od data souhlasu.

 

Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 
Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu, než váš souhlas odvoláte. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: hello@bebeselection.cz.

 

 

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení


Zpracování probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchování je elektronické a listinné, je-li tento způsob vhodný pro daný účel.

Společnost Bebe selection shromažďuje jen osobní údaje nutné ke stanoveným účelům.

 

 

Kdo se k datům dostane?

Za účelem zpracování vašeho požadavku může být zapotřebí, abychom předali vaše osobní údaje jiným společnostem ; seznam společností je uveden níže. Může být rovněž zapotřebí předat osobní údaje zpracovatelům, tedy externím poskytovatelům služeb k dalšímu zpracování. Souhlasem se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno shora, souhlasíte s předáním údajů třetím osobám poskytujícím služby v podobě zpracovatelů. Poskytovatelé služeb mohou být například pověřeni zasíláním vzorků výrobků, distribucí propagačních materiálů, realizací soutěží, expedicí zboží, rozesíláním reklamních materiálů nebo jinými činnostmi. vyžadujeme, aby se tyto subjekty zavázaly, že budou osobní údaje zpracovávat v souladu s našimi pokyny a v souladu s podmínkami o zpracování osobních údajů. 

Mezi zpracovatele patří tyto kategorie společností:

Přepravní společnosti

Marketingové společnosti

Účetní společnosti

Auditorské společnosti

Společnosti poskytující právní služby

Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním

Společnosti poskytující IT služby

Společnosti zabývající se internetovým marketingem

Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů

Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací

Společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci

Aktuálně se jedná o následující společnosti:

Shopify

Zásilkovna

Raiffeisenbank

Jakékoliv jiné předávání vašich osobních údajů, než shora uvedené, předem vyžaduje váš výslovný souhlas.  vyžadujeme, aby všichni externí poskytovatelé služeb uchovávali vaše osobní údaje výhradně podle našich specifikací a v souladu s touto politikou ochrany soukromí, a dále v souladu se zákonnými požadavky na zpracování údajů.

 

 

Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese hello@bebeselection.cz

 

 

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.10.2022.